Om oss


Hvorfor har vi laget KompetanseWeb?

Vi ønsker å dele våre tester med yrkesfag-skolene for at elevene skal sikre seg den best mulige læreplassen. Gode tilbakemeldinger fra bedriftene våre bekrefter at den proffe CV-rapporten de lager etter at de har tatt testene styrker sjansene for en læreplass!

Gratis tilgang for faglærere

Testing – Skaff deg oversikt over elevenes faglige nivå, når de begynner på videregående og før de går i gang med å søke læreplass!

Innsikt – Finn ut om deres tenkte yrkesfag gir en god jobbrollematch når du skal hjelpe elevene med eventuell karriere-veiledning!

Oppfølging – Gi elevene en god lærekurve med enkel sms-kommunikasjon og tildeling av ressurser, samlet eller én-til-én, gjennom vårt digitale kompetanseverktøy!

Kort om matchingportalen SmartEmploy

Vi skal gjøre det enklere for lærlinger og bedrifter å finne hverandre. Lærlingordningen trenger flere læreplasser. Våre psykometriske tester bidrar til at elevene får presentert seg på best mulig måte. Gjennom vår matching-algoritme senker vi terskelen og forenkler valg av lærling for bedriften.

Karakter versus karakterer

Ved å ta i bruk psykometrisk testing åpner vi for at lærlingen, istedenfor å bli vurdert i stor grad på karakterer og fraværsprosent, kan vise frem et helhetlig bilde av seg selv som bedriften vil finne interessant.

Opplæringskontor

Vi er et opplæringskontor i Viken, registrert i 2020. Vi har faglig leder godkjennelse innen følgende yrkesfag:

  • IKT-service
  • Dataelektronikk
  • Salg
  • Kontor- og administrasjon
  • Logistikk (pending)

Registrert adresse: Tyristubben 4, 1362 Hosle
Besøksadresse: Nydalsveien 28, 0484 Oslo

SmartEmploy-Teamet

Christian Riis

Professor i samfunnsøkonomi på BI og spesialist på matching-teori. Partner i rådgivningsfirmaet Oeconomica.

Andreas Kolstø

Psykologspesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, med over 30 års erfaring fra testbransjen. Tok initiativ til det som er blitt DNV-GLs sertifiseringsordninger innen HR (tester, testbruk, rekruttering, ISO 10667:2). Senere ble han seksjonsleder i DNV-GL.

Sven F. Thome

Daglig leder av lærebedriften ToolBox AS og faglærer i IKT-service, Salg og Kontor- og administrasjonsfaget (godkjent i Oslo). Co-grunder i 2017 av Keystone Academic Solutions, som matcher studenter med universiteter globalt innen bl.a. Bachelor-, Master- og PhD-grad.

Simen Gundersen

Daglig leder og grunder av CVGuru AS. Tidligere IKT-lærling hos Marcello AS i Oslo. 10 års erfaring innen e-handel, forretningsutvikling, prosjektledelse og digital markedsføring. Faglærer i IKT-service, Salg og Kontor- og administrasjonsfaget (godkjent i Viken).

Nigel Parker

IT-arkitekt med ansvar for utviklingen av matching-algoritmen og programmeringen av portalen. 50 års erfaring innen bl.a. telecom, bank og betalingsformidling.

Teodor Tomter

UI/UX-designer med ansvar for vår digitale profil, webdesign og innholdsproduksjon. Spesialisert innen industriell-, web- og grafisk design, merkevarebygging, fotografering og film.

André Mikalsen

SEO-ekspert med ansvar for å bygge opp vår trafikk og brand retter mot lærlinger, bedrifter og videregående skoler. Han er ingeniør av utdannelse og en av Norges ledende innen SEO-optimalisering.