KompetanseWeb hjelper deg finne elevenes potensiale!

Du møter nye ansikter i klasserommet ditt hver høst. Vårt digitale kompetanseverktøy gir deg innsikt i hva dine elever kan allerede i løpet av den første skoletimen.

Tjenesten er gratis.

Nyttårsgave til lærlingen? Dugnads-rektor etterlyses!

Kjære rektor,

2020 går inn i historien som et av de vanskeligste årene i moderne tid for et lærling-kull å finne praksisplass. Mange elever sitter igjen uten et tilbud. Effekten forsterkes ytterligere når neste års kull sender ut sine søknader på nyåret.

Ideen vår er kort og godt å oppmuntre tidligere elever som har funnet sin plass i næringslivet om å tre støttende til med et tilbud om læreplass fra sine respektive bedrifter. En henvendelse fra skolen til dine tidligere elever kan oppmuntre til nettopp en slik fellesdugnad.

SmartEmploy er et opplæringskontor registrert i Viken. Vår visjon er at alle elever uavhengig av karakterer og fravær skal finne en læreplass. Og at bedrifter enkelt og treffsikkert kan finne den rette lærling.

SmartEmploy jobber på tvers av fylkene og oppmuntrer til elev-mobilitet. Vi samarbeider med opplæringskontorer i hele landet og kan effektivt formidle plasser til fylker som har overskudd av elever i respektive yrkesfag, og vis-a-versa. Likelydende invitasjoner sendes nå ut til yrkesfag-skoler i hele Norge.

Hva venter du på? Send nyttårsgaven nå!

Detaljerte rapporter fra alle elevene.

Du får en lettlest og oversiktlig rapport på hver elev som også inkluderer en psykometrisk profil, slik at du kan se elevens potensiale. Elevene kan senere utvide rapporten og bruke hele eller deler av den når de søker læreplass.

Tilpasset undervisning er lettere med et godt innblikk i elevenes ferdigheter.

Karriereråd og oppfølging med smarte algoritmer.

  • Kartlegging

    La dine elever ta fem anerkjente psykometriske tester. I løpet av én klassetime får du frem deres numeriske, verbale og logiske evner. I tillegg får du nivået på allmennkunnskap innen IT.

  • Innsikt

    Gjennom et eget dashbord kan du hente opp elevenes testresultater og få tips om forbedringspotensiale. En jobbrolle-match hjelper deg gi råd om karrierevalg.

  • Oppfølging

    Vårt kompetanseverktøy forenkler undervisningen og sørger for en god lærekurve. Du kan kommunisere med elevene på sms, tildele ressurser digitalt og enkelt gi støtte-undervisning én-til-én der det trengs.

Nysgjerrig? Book en uforpliktende demo.

Vår portal gjør seg best med en skikkelig demonstrasjon. Legg igjen kontaktinfoen din under så tar vi kontakt for en helt uforpliktende gjennomgang!