BRUKERBETINGELSER OG PERSONVERN

1. Oversikt

I SmartEmploy («SmartEmploy», eller «vi», «vår», eller «oss») er vi opptatt av å sikre konfidensialitet, integritet og nøyaktighet knyttet til personlig informasjon du oppgir til oss. Vi jobber hele tiden for å beskytte denne informasjonen mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring og/eller forandring. Vi samler kun inn personlig informasjon som er relevant for det formålet vi har beskrevet. Hensikten med denne personvernserklæringen er å informere deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og å informere deg om rettighetene dine knyttet til dette.

2. Formål

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne levere et vellykket test- og matchingsystem, som vi tilbyr i samsvar med de avtalene vi inngår med våre kunder. Våre kunder er de firmaene eller organisasjonene som er interessert i å rekruttere deg på basis av bl.a. de testene du tar, og offentlige instanser der vi henter ut opplysninger om deg som registrert lærling. Dette innebærer bl.a. optimalisering og statistisk analyse (dine personopplysninger vil anonymiseres) og løpende dialog med deg i form av nyhetsbrev, chat, mail og telefon.

Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er artikkel 6(1)(b) i EU-forordning 2016/679. Om du ikke oppgir personopplysninger betyr dette dessverre at du ikke kan bruke tjenesten vår.

3. Typer personopplysninger

De spesifikke personopplysninger SmartEmploy samler inn kan kategoriseres på følgende måte:

  • Identifiserende informasjon (f.eks. tittel, fornavn og etternavn, fødselsdato, kjønn)
  • Teknisk informasjon (f.eks. offentlig IP-adresse, tid og dato for innlogging, nettleseraktiviteter, nettleserinnstillinger, og informasjon om påloggings-ID. Denne informasjonen brukes kun til sikkerhetshensyn, herunder autentiseringer og adgangskontroll.)
  • Testinformasjon (f.eks. dine svar og svartid)
4. Lagring av personopplysninger

SmartEmploy lagrer ikke personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for tidligere nevnte formål. SmartEmploy lagrer kun informasjon i en periode som er rimelig for vår behandling, og/eller en tidsperiode som er påkrevd ved lov.

5. Mottagere av dine personopplysninger

SmartEmploy deler ikke personopplysningene dine med spesifikke tredjeparter eller personer, med unntak av potensielle lærebedrifter som kan være interessante matcher for deg.

Dine personopplysninger vil være gjenstand for menneskelig vurdering. Personopplysningene dine kan likevel brukes i prosesser der automatiserte avgjørelser og/eller profilering inngår. Våre vurderingssystemer bruker dette som et verktøy for å skille mellom kandidater, og effektivisere og optimalisere systemene våre. Vårt grunnlag for å utføre disse automatiserte oppgavene er å sammenligne dine testresultater med forskningsbaserte modeller og bransjekunnskap, som vi har utviklet i samarbeid med våre leverandørers statistiske, forskningsmessige og psykologiske ekspertise. For eksempel kan dine testresultater brukes til automatisk å matche deg til interesserte lærebedrifter.

Om du ønsker at en person skal ta del i de automatiserte beslutningene og/eller profileringen gjort av SmartEmploy, om du ønsker å ytre et synspunkt og/eller utfordre beslutningen tatt i denne konteksten, bes du kontakte med oss.

6. Forespørsler, kommentarer og klager
6.1 Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige er SmartEmploy AS.

Vår kontaktinformasjon som databehandler for dine personopplysninger er:

SmartEmploy Personvern
Tyristubben 4, 1362 Hosle
sven@smartemploy.no

6.2 Personvernombud

Ditt personvernombud er: Sven F. Thome
sven@smartemploy.no

Du har mange rettigheter med hensyn til vår behandling av dine personopplysninger. Disse er:

6.3.1 Innsynsrett i henhold til artikkel 15 i EU-forordning 2016/679

Du har rett til å forespørre informasjon om hvorvidt vi behandler opplysninger som angår deg, og videre har du tilgang til disse personopplysningene.

6.3.2 Retting av dine personopplysninger i henhold til artikkel 16 i EU-forordning 2016/679

Du har rett til å kreve retting av dine personopplysninger som er unøyaktige eller ufullstendige, herunder ved bruk av en tilleggserklæring.

6.3.3 Sletting av dine personopplysninger i henhold til artikkel 17 i EU-forordning 2016/679

Du har rett til å be oss om å slette dine personopplysninger i de tilfellene der det ikke er gjort unntak som tillater lagring.

6.3.4 Begrensninger knyttet til behandling av dine personopplysninger, i henhold til artikkel 18 i EU-forordning 2016/679

Du har i enkelte tilfeller rett til å be om en begrenset behandling av dine personopplysninger.

6.3.5 Dataportabilitet, i henhold til artikkel 20 i EU-forordning 2016/679

Du kan i enkelte tilfeller være berettiget til å be om at dine personopplysninger utleveres til deg i et maskinlesbart format. Denne retten til dataportabilitet omfatter retten til å få overført dine personopplysninger direkte til en annen behandlingsansvarlig.

Om du ønsker å utøve disse individuelle rettighetene vedrørende dine personopplysninger, er det ønskelig at du kontakter vår oppdragsgiver. Om du ønsker å kontakte oss vil vi ta din henvendelse seriøst, men vi er pålagt å dele din forespørsel med vår oppdragsgiver. Du kan sende din forespørsel relatert til dine persondatarettigheter ved å kontakte vår Personvern-ansvarlige. Kontaktinformasjonen er angitt nedenfor.

6.4 Klager

Du har rett til å sende en klage til en tilsynsmyndighet relatert til vår behandling av dine personopplysninger. I samsvar med prinsippet om ett kontaktpunkt er din tilsynsmyndighet:

Datatilsynet Tollbugata 3, 0152 Oslo
postkasse@datatilsynet.no
telefon:+ 47 22 39 69 00

6.5 Kommentarer

Om du har andre kommentarer, ønsker å benytte deg av dine rettigheter knyttet til personopplysninger, eller har andre generelle spørsmål eller forespørsler om denne tjenesten, kan du kontakte SmartEmploy Personvern på sft@findpartners.net

7. Cookies

Når du besøker denne nettsiden lagres en cookie i ditt system. Denne inneholder informasjon om layout, foretrukket språk og din offentlige IP-adresse. Du kan forhindre lagringen av en slik cookie gjennom innstillinger i din nettleser, ved å gjøre om på disse slik at cookies slettes hver gang du lukker nettleseren. Merk at om du deaktiverer cookies fullstendig kan dette påvirke din mulighet til å bruke denne tjenesten, eller tjenestens kvalitet.

What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. The cookies are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make the website more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses cookies first-party and third-party cookies for a number of purposes. The first-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data. The third-party cookies used on our websites are used mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket and checkout securely. Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement. Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns. The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well. Functional: These are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing contents on the website on social media platforms. Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the «Privacy & Cookie Policy» tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely. In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more out more on how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.