FAQ


Vi estimerer at portalen ferdigstilles andre kvartal 2020!
Ja, hele Norge trenger tilgang til en viktig ressursgruppe!
Lærlingordningen er ment å gi deg som lærling en god lære- og praksisplass. I dag er det vanskelig å få den gode oversikten over interessante lærebedrifter. Tilsvarende på bedriftssiden er det en tung jobb å finne frem til egnede lærlinger.
I dag brukes i hovedsak dine skolekarakterer, fraværsprosent, CV og søknadsbrev som lærebedriftens kriterier for rekruttering. Vi mener det ikke gir en god nok profil på hvem du er og hva du står for. Derfor ber vi deg om å ta fire tester. Resultatene fra testene, hvor du kunne tenkt deg å jobbe og en vekting av karakterer vil gi bedriften en helhetlig og mer balansert profil på deg som kandidat.
Matching brukes i økende grad av næringslivet og det offentlige for å finne frem til egnethet blant jobbsøkere. Du på din side ønsker å finne den mest meningsfylte praksisplassen. Vårt matchingsystem sjekker dine test-resultater og jobb-preferanser m.m. mot bedriftenes ønsker og kommer opp med den optimale match. Matchingen skjer anonymt.
Gjennom fire tester får vi frem din personlighet, tall- og språkforståelse og dine logiske evner. Det tar under en halvtime å gjennomføre alle.
Du får tilgang til din egen, skreddersydde CV-rapport. Rapporten viser dine testresultater og forklarer hva testene går ut på. Du vil også få en score som måler hvor bra match du er mot jobbroller inn ditt valgte yrkesfag.
Karakterer og fraværsprosent bør ikke alene få bestemme hvilken bedrift du skriver lærekontrakt med. Selv middels til dårlige karakterer og fravær over snittet fratar deg ikke muligheten til å finne en interessant og lærerik praksisplass. Testene vil vise sider av deg som bedriften er vel så interessert i før de kaller inn til intervju.