Lærlinger og lønn

Hva tjener jeg som lærling? Det bestemmes av ditt yrkesvalg, hva bedriften er villig til å betale og hva du klarer å forhandle deg frem til!

Lærlinglønn

Generelt kan man si at ditt lønnsnivå bestemmes ut fra yrkesfaget du har valgt, hva den enkelte bedrift er villig til å betale og hva du greier å forhandle deg frem til. 

Lærlinger skal i teorien ha i snitt 50 prosent av fagarbeiderlønn gjennom praksistiden. Lønnen starter normalt på 30 prosent og ender opp på 80 prosent av grunnlønn for en fagarbeider. En annen måte å gjøre det på er 40 prosent første året og 60 prosent andre året ved to års læretid. Lønnen varierer gjennom læretiden fordi lærlingen gjennomgår en lære-prosess, hvor lærlingen til slutt skal kunne gjennomføre arbeidet selvstendig. Det første året ses på som et opplæringsår, og det andre som et verdiskapningsår. 

Dersom lærlingen har valgt en bransje med allmenngjorte tariffavtaler, og melder seg inn i relevant fagorganisasjon, må bedriften betale lønn etter et angitt minstenivå. Er bransjen uten tariffavtale må du og bedriften forhandle om et lønnsnivå. Det tas ofte utgangspunkt i en prosentsats av gjeldende begynnerlønn til en fagarbeider, pr januar 2022 kr 363 700.

Lønnstrinn

Her er den vanlige måten å fordele lønnen til lærlinger på, med utgangspunkt i fagarbeider’s begynnerlønn som minstesats* og en to års læretid:

 1. halvår: kr 9 092 (30% av minstesatsen)
 2. halvår: kr 12 123 (40% av minstesatsen)
 3. halvår: kr 15 154 (50% av minstesatsen)
 4. halvår: kr 24 246 (opp til 80% av minstesatsen)
Grafen under viser lønnen fordelt over læreperioden. 

 

*Det er ingen generell minstelønn i Norge, men det er innført minstelønn i enkelte bransjer (arbeidstilsynet.no).

I 2020  begynte Statistisk sentralbyrå (SSB) å føre lønnsstatistikk for lærlinger. Ifølge SSB ligger lastebil- og trailersjåfører høyest med en månedslønn på 28 450 kroner, og frisørlærlinger minst med 12 530 kroner. Beregningen er aggregert for alle lærlinger i Norge på et gitt tidspunkt (sept. 2018), uten å ta høyde for om lærlingen er i begynnelsen eller slutten av praksistiden. Tallene gir allikevel en pekepinn på lønnsnivået i den enkelte bransje og yrkesfag. 

Lønn og øvrige arbeidsvilkår formaliseres i en ansettelseskontrakt

Det finnes to typer ansettelsesformer for lærlinger:

 1. Ansettelse av lærling
  Da inngås det en skriftlig lærekontrakt og arbeidsavtale.

   

 2. Ansettelse av lærekandidat
  Lærekandidaten er en som ønsker en opplæring som er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev. Da tegnes en opplæringskontrakt og arbeidsavtale. 

For mer info rundt ansettelser og arbeidsvilkår sjekk Hvordan bli lærling.

Klar for å finne læreplass?

Vi hjelper deg finne din bedrift!

Du øker dine sjanser ved å bruke vår matching-portal. Ta 4 korte tester og få foten inn døra hos interesserte bedrifter. Du får en digital, hel-proff CV på kjøpet.

*Helt gratis!