Syv gode grunner til å ta inn en lærling

Hvorfor er det lurt å ta inn en lærling? Les om 7 gode grunner til å ansette en elev fra videregående!

 1. Økonomisk gunstig: 
  a)
  du får et offentlig tilskudd i hele læretida, normalt 2 år, for å dekke kostnader til opplæring (p.t. kr 6 975 pr måned)

  b) dersom du er registrert i Oslo eller Agder kan du søke om et stimulerings-tilskudd, med mulig engangsstøtte på inntil kr 50 000

 2. Stort utvalg av elever og yrkesfag
  Du kan velge blant 28 000 ungdommer hvert år med et utvalg på 192 yrkesfag, innen IT-drift og utvikling, data-elektronikk, salg, administrasjon, helse, håndverksfag, industrielle prosesser, samferdsel, design m.m.
 3. Du får en drømmeansatt
  Det kreves en innsats for å strukturere opplæringen og motivere eleven til å yde maksimalt i læreperioden. Men da kan du få en ansatt som er formet slik du ønsker. Statistikken viser at de fleste lærlinger blir fast ansatt i bedriften etter avsluttet fag- eller svennebrev.
 4. Du tilfører bedriften ny kompetanse
  Den digitale kompetansen ungdommene besitter er i dag etterspurt i de aller fleste bedrifter. Lærlingen kommer inn i bedriften med energi, entusiasme og nye øyne som kan føre til positiv omstilling.
 1. Et viktig samfunnsansvar
  En bedrift som gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse viser at den tar samfunnsansvar og er en seriøs bedrift. En lærebedrift har rett til å bruke lærlingmerket i sin markedsføring, som et tegn på sitt samfunnsengasjement.
 1. Krav om lærling i offentlige anbud
  I bransjer med særlig behov for lærlinger pålegger Lov om offentlige anskaffelser oppdragsgivere å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter med verdi over kr 1,3 mill og varighet over 3 måneder.
 1. Enkelt å finne den rette lærling
  Bruk SmartEmploy matching-portalen! Norges raskeste, enkleste og mest treffsikre rekrutteringsverktøy for lærlinger:
 • registrér din bedrift gratis på vår portal
 • angi yrkesfag og om du er læregodkjent eller ikke
 • få presentert opptil 3 elever med BestMatch-score
 • ved inngått avtale får du tilgang til en digital CV-rapport for hver elev, med testresultater fra 4 psykometriske tester, en jobbrolle-match og CV-detaljer
 • du tar kontakt med kandidatene for intervju og evt. ansettelse
 • vårt HR- og kompetanseverktøy hjelper deg videre med alle formalia og opplæringskrav, fra ansettelsen til avsluttende fag- eller svennebrev

Klar for å ta inn lærling?

Vi hjelper deg med rekrutteringen!

Sjekk dine BestMatch-profiler gratis på vår matching-portal, på få sekunder. Du får i tillegg et komplett integrert digitalt system fra ansettelse til avsluttende fagbrev.

*No cure, no pay. Du betaler kun om du ansetter.

 

1. Økonomisk gunstig

Hvorfor:

 • lærlinglønna stiger gjennom læretida og starter på et lavt nivå (normalt kr 9 092 pr måned), hensyntatt at lærebedriften investerer i en stigende lærekurve som gir verdiskapning over tid
 • bedriften får utbetalt et lærlingtilskudd gjennom hele læreperioden (p.t. kr 6 975 pr måned)
 • bedrifter som tar inn lærling for første gang eller tar inn flere lærlinger enn før corona får et ekstraordinært stimuleringstilskudd, utbetalt som en engangssum (inntil kr 50 000). Gjelder p.t. kun Oslo og Agder.

Lærlinglønn og -tilskudd

Normalt fordeles lønnen gjennom læretiden som en stigende prosentandel av minste lønnssats lik begynnerlønn til en fagarbeider:

 1. halvår: kr 9 092 pr måned (30 prosent av minstesatsen)
 2. halvår: kr 12 123 pr måned (40 prosent av minstesatsen)
 3. halvår: kr 15 154 pr måned (50 prosent av minstesatsen)
 4. halvår: kr 24 246 pr måned (opp til 80 prosent av minstesatsen)

Satsen brukt her tilsvarer en årslønn på kr 363 700, fordelt over en læretid på to år. Lønnen er stigende gjennom læretiden fordi lærlingen gjennomgår en læreprosess. Det første året ses på som et opplæringsår, det andre som verdiskapende.

Det gis et tilskudd til bedriften for å ta inn en lærling. Tilskuddet er satt til kr 6 975 pr måned for 2022 og betales ut hver sjette måned. Tilskuddssatsen reguleres hvert år pr 01.01.

Grafen under viser lønnen koblet mot lærlingtilskuddet, samt en tenkt lærekurve.

Stimuleringstilskudd

Ordningen praktiseres av p.t. kun Oslo og Agder, med støtte på inntil kr 50 000. Sjekk oversikten under for lenke til søknadsskjema

Ikke bare nye lærebedrifter, men også bedrifter som henter inn flere lærlinger enn før, kan få dette ekstra-tilskuddet.

 

Fylke

Frist

Beløp pr lærling

Link til søknadsskjema

Oslo

Løpende

 inntil 50 000

Informasjon 

Agder

Løpende

inntil 50 000

Informasjon

2. Stort utvalg av elever og yrkesfag

Elevene søker normalt læreplass ved utgangen av Vg2, med oppstart samme høst. Læretiden er i hovedsak 2 år. Unntak er f.eks. elektro som tar 2,5 år.

Over 28 600 lærlinger søkte læreplass i 2019. Tallet vil trolig bli høyere våren/ sommeren 2021 pga et corona-etterslep fra et stort antall 2020-vg2 elever som ikke har funnet læreplass ennå.

Lærlingordningen favner bredt, med drøyt 200 yrkesfag å velge blant for din bedrift. Fagene er kategorisert i 10 utdannings-program iht Fagfornyelsen som ble introdusert høsten 2020 (nye program navn satt i kursiv):

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Teknikk- og industriell produksjon
 • Design og tradisjonshåndverk
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, – blomster- og interiørdesign

Her kan du se de 10 utdanningsprogrammene med en detaljert oversikt over alle yrkefagene.

3. Du får en drømmeansatt

En drømmeansatt kommer ikke av selv! Det viktigste utgangs-punktet er en god match mellom lærlingen du ansetter og bedriftens valg av yrkesfag og jobbrolle. Den som har ansvaret for elevens opplæring i læretida har også stor betydning for utfallet.

Hvis din bedrift er læregodkjent ligger ansvaret hos en faglig leder. Hvis ikke, må du velge en intern instruktør som samarbeider med en faglig leder hos et opplæringskontor. Ifølge Opplæringslova skal bedriften gi en opplæring som tilfredsstiller kompetansemålene i læreplanen til gjeldende yrkesfag. I praksis tildeles eleven normale arbeidsoppgaver bedriften utøver i sin hverdag. Disse oppgavene nedtegnes i en intern opplæringsplan slik at alle kompetanse-målene blir innfridd i læretida (normalt 2 år). Opplæringen skjer som en blanding av praktisk arbeid og teori. En digital kompetansebok er vanlig å bruke for å holde oversikt over opplæringen. Faglig leder kan enkelt tildele en oppgave med relevante ressurser, gi innspill og kommentere inntil gjennom-føring av oppgaven godkjennes.

Med god opplæringsinnsats som motiverer eleven, kan du få en ansatt slik du ønsker deg.

4. Du tilfører bedriften ny kompetanse

Når du tar inn en lærling kan du få positive effekter:

 • Digital kunnskap kommer inn i bedriften
 • Nye øyne kan føre til positiv omstilling
 • Opplæring internt blir satt i system

Opplæring av eleven kan gi gode ringvirkninger på kompetanse-utvikling for de øvrige ansatte som får mulighet til å prøve seg i en ny rolle. Lærlinger har krav på oppfølging fra en faglig leder og en eller flere instruktører i læretiden. Å være faglig leder eller instruktør er en viktig oppgave. Ved å lære opp andre, utvikler man også sin egen kompetanse. Når dere tar inn lærlinger i bedriften, etablerer dere samtidig to nye roller – faglig ledere og instruktør. Rollene kan være attraktive for erfarne fagarbeidere som ønsker seg nye utfordringer og har lyst til å prøve seg på nye oppgaver. En slik mulighet kan virke motiverende.

5. Et viktig samfunnsansvar

En bedrift som gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse viser at den tar samfunnsansvar og er en seriøs bedrift. I tillegg er fornøyde lærlinger god reklame for bedriften. En lærebedrift med løpende lærekontrakter har rett til å bruke lærlingmerket i sin markedsføring.

På Facebook-siden «Har dere lærling?» oppmuntrer Utdannings-direktoratet forbrukere til å velge godkjente lærebedrifter når de skal handle noe. Merket gjør det enklere for forbrukere å finne frem til slike bedrifter.

6. Krav om lærling i offentlige anbud (kilde: dfø)

I bransjer der det er særlig behov for lærlinger pålegger Lov om offentlige anskaffelser oppdragsgivere å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter, ifølge Divisjonen for Offentlige Anskaffelser (dfø).

Videre sier at dfø at statlige myndigheter har plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i kontrakter med en verdi over 1,3 millioner og med varighet over 3 måneder.

For andre oppdragsgivere inntrer plikten ved kontrakter med en anslått verdi på minst 2,05 millioner kroner og en varighet på over 3 måneder.

Hva skal oppdragsgiver stille krav om? Det er gitt en egen forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser, som legger opp rammene for hvordan denne plikten skal overholdes.

Forskriften stiller krav til at leverandører i offentlige kontrakter må være tilknyttet en lærlingordning og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten.

Kravet skal stilles i kontrakten med hovedleverandøren, fordi oppdragsgiver ikke inngår kontrakt direkte med eventuelle underleverandører. Hovedleverandøren har derimot frihet til å velge å oppfylle kravet ved hjelp av underleverandører. Om hovedleverandøren ikke er godkjent lærebedrift eller ikke har lærlinger, kan for eksempel en underleverandør som skal gjennomføre elektroarbeidene oppfylle kravene.

Om store deler av arbeidet i kontrakten er elektroarbeider, og hovedleverandøren har kontrahert underentreprenør for å gjennomføre disse arbeidene, kan det være hensiktsmessig at det er underleverandøren som stiller med elektrikerlærling.

7. Enkelt å finne den rette lærling

Rask rekruttering og god treffsikkerhet

Istedenfor å annonsere på finn.no, prøv heller SmartEmploy for å finne din neste lærling. 

Flere tusen lærlinger har blitt invitert til å ta vår psykometriske kartlegging og lage sin egen digitale CV som inkluderer testresultatene. Ved hjelp av dine og lærlingens valgkriterier – bl.a. yrkesfag, jobbrolle og jobbadresse- gir algoritmen deg opptil 3 BestMatch-kandidater.

Våre testbedrifter melder om god treffsikkerhet på et minimum av tid. 

Vår digitale kompetansebok hjelper deg holde styr på opplæringen

Sammen med rekrutteringsverktøyet  dekker SmartControl alle formelle opplæringskrav som stilles til deg som lærebedrift. Fra godkjennelse av lærekontrakt, arbeidsavtale og intern opplæringsplan til halvårssamtaler, årsrapport og oppmelding til fag- eller svenneprøve.

SmartControl forenkler samarbeidet mellom elev, faglig leder og instruktør og sørger for en god lærekurve. 

Klar for å ta inn lærling?

Vi hjelper deg med rekrutteringen!

Sjekk dine BestMatch-profiler gratis på vår matching-portal, på få sekunder. Du får i tillegg et komplett integrert digitalt system fra ansettelse til avsluttende fagbrev.

*No cure, no pay. Du betaler kun om du ansetter.