Om oss


Bakgrunn

Frustrasjon rundt rekrutteringsprosessen gjorde at SmartEmploy ble til. Mange bedrifter, store og små, vil kjenne seg igjen. Runden med CV, søknadsbrev og intervju gir aldri gode nok svar på om kandidaten er den beste matchen for stillingen.

Valg av lærlingordningen som marked, er ikke tilfeldig:

  • 30% i hvert årskull på over 20 000 unge lærlinger mangler et tilbud om læreplass.
  • Bedrifter har lite kjennskap til ordningen, og de som er godkjente lærebedrifter bruker mye tid på å finne lærlinger med en god match.
Vårt overordnede mål?

Å etablere en portal for en rask, enkel og treffsikker rekruttering, basert på samsvar mellom bedriftens krav og lærlingens interesser og forutsetninger. Da kan vi hjelpe lærlinger i alle yrkesfag i hele Norge finne en best mulig læreplass. Å rekruttere bedrifter og offentlig virksomhet til lærlingordningen er et viktig bidrag til at målet kan nås. Gjennom større kunnskap om ordningen, hjelp til å bli godkjent som lærebedrift og et godt matching-system i en og samme portal bør tallet kunne økes fra dagens 20 000 aktive lærebedrifter.

Karakter versus karakterer – en alternativ tilnærming til vurdering av egnethet som lærling

Strukturert kartlegging og tester skal hjelpe lærlingene finne ut hvilke lærebedrifter som er mest aktuelle, og parallelt bidra til at lærebedriftene finner lærlinger med gode forutsetninger for å lykkes – også blant dem med lavt karakternivå og/eller mye fravær.

Psykometrisk testing

Dette er i dag en etablert og anerkjent metode i rekrutteringsprosesser. Benyttet i en matching-plattform legger den grunnlaget for en enklere utvelgelse fra lærebedriftenes side, ved at de får tilgang til elevprofiler som er rangert etter bedriftens behov.

Ved å ta i bruk psykometrisk testing vil lærlingen kunne vise frem et helhetlig bilde av seg selv som bedriften vil finne interessant.

Opplæringskontor

Vi er et opplæringskontor i Viken, registrert i 2020. Vi har faglig leder godkjennelse innen følgende yrkesfag:

  • IKT-service
  • Dataelektronikk
  • Salg
  • Kontor- og administrasjon
  • Logistikk (pending)

Registrert adresse: Tyristubben 4, 1362 Hosle
Besøksadresse: Nydalsveien 28, 0484 Oslo

SmartEmploy-Teamet

Christian Riis

Professor i samfunnsøkonomi på BI og spesialist på matching-teori. Partner i rådgivningsfirmaet Oeconomica.

Andreas Kolstø

Psykologspesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, med over 30 års erfaring fra testbransjen. Tok initiativ til det som er blitt DNV-GLs sertifiseringsordninger innen HR (tester, testbruk, rekruttering, ISO 10667:2). Senere ble han seksjonsleder i DNV-GL.

Sven F. Thome

Daglig leder av lærebedriften ToolBox AS og faglærer i IKT-service, Salg og Kontor- og administrasjonsfaget (godkjent i Oslo). Co-grunder i 2017 av Keystone Academic Solutions, som matcher studenter med universiteter globalt innen bl.a. Bachelor-, Master- og PhD-grad.

Simen Gundersen

Daglig leder og grunder av CVGuru AS. Tidligere IKT-lærling hos Marcello AS i Oslo. 10 års erfaring innen e-handel, forretningsutvikling, prosjektledelse og digital markedsføring. Faglærer i IKT-service, Salg og Kontor- og administrasjonsfaget (godkjent i Viken).

Nigel Parker

IT-arkitekt med ansvar for utviklingen av matching-algoritmen og programmeringen av portalen. 50 års erfaring innen bl.a. telecom, bank og betalingsformidling.

Teodor Tomter

UI/UX-designer med ansvar for vår digitale profil, webdesign og innholdsproduksjon. Spesialisert innen industriell-, web- og grafisk design, merkevarebygging, fotografering og film.

André Mikalsen

SEO-ekspert med ansvar for å bygge opp vår trafikk og brand retter mot lærlinger, bedrifter og videregående skoler. Han er ingeniør av utdannelse og en av Norges ledende innen SEO-optimalisering.