Om oss


Bakgrunn

Frustrasjon rundt rekrutteringsprosessen gjorde at SmartEmploy ble til. Mange bedrifter, store og små, vil kjenne seg igjen. Runden med CV, søknadsbrev og intervju gir aldri gode nok svar på om kandidaten er den beste matchen for stillingen.

Valg av lærlingordningen som marked, er ikke tilfeldig:

  • 30% i hvert årskull på over 20 000 unge lærlinger mangler et tilbud om læreplass.
  • Bedrifter har lite kjennskap til ordningen, og de som er godkjente lærebedrifter bruker mye tid på å finne lærlinger med en god match.
Vårt overordnede mål?

Å etablere en portal for en rask, enkel og treffsikker rekruttering, basert på samsvar mellom bedriftens krav og lærlingens interesser og forutsetninger. Da kan vi hjelpe lærlinger i alle yrkesfag i hele Norge finne en best mulig læreplass. Å rekruttere bedrifter og offentlig virksomhet til lærlingordningen er et viktig bidrag til at målet kan nås. Gjennom større kunnskap om ordningen, hjelp til å bli godkjent som lærebedrift og et godt matching-system i en og samme portal bør tallet kunne økes fra dagens 20 000 aktive lærebedrifter.

Karakter versus karakterer – en alternativ tilnærming til vurdering av egnethet som lærling

Strukturert kartlegging og tester skal hjelpe lærlingene finne ut hvilke lærebedrifter som er mest aktuelle, og parallelt bidra til at lærebedriftene finner lærlinger med gode forutsetninger for å lykkes – også blant dem med lavt karakternivå og/eller mye fravær.

Psykometrisk testing

Dette er i dag en etablert og anerkjent metode i rekrutteringsprosesser. Benyttet i en matching-plattform legger den grunnlaget for en enklere utvelgelse fra lærebedriftenes side, ved at de får tilgang til elevprofiler som er rangert etter bedriftens behov.

Ved å ta i bruk psykometrisk testing vil lærlingen kunne vise frem et helhetlig bilde av seg selv som bedriften vil finne interessant.

Opplæringskontor

Vi er et opplæringskontor i Viken, registrert i 2020. Vi har faglig leder godkjennelse innen følgende yrkesfag:

  • IKT-service
  • Dataelektronikk
  • Salg
  • Kontor- og administrasjon
  • Logistikk (pending)

Registrert adresse: Tyristubben 4, 1362 Hosle
Besøksadresse: Nydalsveien 28, 0484 Oslo

SmartEmploy-Teamet

Sven F. Thome

Daglig leder SmartEmploy AS

Siv.øk BI. Grunder SmartEmploy. Godkjent faglig leder IKT-service, Salg og KA. 40 års erfaring innen forretningsvirksomhet. Co-grunder Keystone Education Group, som matcher bl.a. Bachelor-, Master- og PhD-studenter med universiteter globalt.

Christian Riis,

Styremedlem SmartEmploy AS

Cand.oecon & PhD UiO. Co-grunder SmartEmploy. Professor i samfunnsøkonomi på BI og spesialist på matching-teori. Fagbok-forfatter. Partner i rådgivningsfirmaet Oeconomica; sittet i 4 offentlige utvalg, samt rådgiver for flere departementer.

Tina Lysgård

Operativ ansvarlig SmartEmploy AS

Bachelor markedsføring BI. 10 års erfaring innen karriereveiledning, og skole- og ungdomsarbeid. Etablerte en Frisk Utvikling-avdeling i Oslo og Youth Factory i Bærum. Sertifisert DNV-rekrutterer og CTI-Professional Co-Active Coach.

Simen Gundersen

Partner

Grunder av CVGuru AS. Tidligere IKT-lærling hos Marcello AS i Oslo. 10 års erfaring innen e-handel, forretningsutvikling, prosjektledelse og digital markedsføring. Faglærer i IKT-service, Salg og Kontor- og administrasjonsfaget.

Andreas Kolstø

Organisasjonspsykolog

Arkitekten bak vår psykometriske kartlegging. Psykometrist med over 30 års erfaring i testbransjen. Tok initiativ til DNV’s sertifiseringsordninger innen HR (tester, testbruk, rekruttering, ISO 10667:2) og var seksjonsleder i 3 år.

André Mikalsen

SEO-ekspert

SEO-ekspert med ansvar for å bygge opp vår trafikk og brand rettet mot lærlinger, bedrifter og videregående skoler. Ingeniør av utdannelse og en av Norges ledende innen SEO-optimalisering.

Einar Eriksen

Prosjektleder og Tech Lead

Erfaring fra data science og utvikling, samt journalistikk, digital markedsføring og søkemotoroptimalisering. Master of Science, Management of Natural Resources.

Håkon Karlsen

Fullstack programvareutvikler.

Innleid konsulent fra Vivende. 16 års erfaring. Master i Informatikk fra Universitetet i Oslo.

Teodor Tomter

UX/IX-designer

Ansvar for vår digitale profil, webdesign og innholdsproduksjon. Spesialisert innen industriell-, web- og grafisk design, merkevarebygging, fotografering og film.

Wiktoria Maluchnik

Kontoradministrator

KA-lærling. Eikeli Vgs 2020, utdanningsprogram Vg2 Salg, Service og Sikkerhet. Tok sin siste yrkesfaglige fordypning hos ISS Facility Services høsten 2020.