Lærlinger og lønn

Hva må din bedrift betale for å ansette en lærling? Les mer om lønnstrinn, minstelønn, tariff, lønnsstatistikk og offentlig tilskudd!

Lønn og tilskudd

Generelt kan man si at lønnsnivået til en lærling bestemmes ut fra yrkesfaget lærlingen har valgt, hva den enkelte bedrift er villig til å betale og hva lærlingen forhandler seg frem til.

Det er ingen minstelønn i Norge. Er bransjen uten tariffavtale kan bedriften selv bestemme lønnsnivået. Dersom lærlingen har valgt en bransje med tariffavtale, og melder seg inn i relevant fagorganisasjon, må bedriften betale lønn etter et angitt minstenivå, sjekk minstelønn i enkelte bransjer (arbeidstilsynet.no).

Normalt fordeles lønnen gjennom læretiden som en stigende prosentandel av minste lønnssats lik begynnerlønn til en fagarbeider:

Satsen brukt her tilsvarer en årslønn på kr 350 800 (sjekk Sentrale tillegg og garantert årslønn 2019 hos Fagforbundet), fordelt over en læretid på to år. Lønnen er stigende gjennom læretiden fordi lærlingen gjennomgår en læreprosess. Det første året ses på som et opplæringsår, det andre som verdiskapende.

Det gis et tilskudd til bedriften for å ta inn en lærling. Tilskuddet er satt til kr 6 766 pr måned for 2020 og betales ut hver sjette måned. Tilskuddssatsen reguleres hvert år pr 01.01.

Grafen under viser lønnen koblet mot lærlingtilskuddet, samt en tenkt lærekurve.

Fra 2020 fører Statistisk sentralbyrå (SSB) lønnsstatistikk for lærlinger. Lastebil- og trailersjåfører ligger høyest med en månedslønn på 28 450 kroner, og frisørlærlinger minst med 12 530 kroner. Beregningen er aggregert for alle lærlinger i Norge på et gitt tidspunkt (sept. 2018), uten å ta høyde for om lærlingen er i begynnelsen eller slutten av praksistiden. Tallene gir allikevel en pekepinn på lønnsnivået i den enkelte bransje og yrkesfag.

Klar for å ta inn lærling?

Vi hjelper deg med rekrutteringen!

Sjekk dine BestMatch-profiler gratis på vår matching-portal, på få sekunder. Du får i tillegg et komplett integrert digitalt system fra ansettelse til avsluttende fagbrev.

Ansettelseskontrakt og lønnsvilkår

Det finnes to typer ansettelsesformer for lærlinger:

Lærekontrakt (lærlingkontrakt) og arbeidsavtale. Rettigheter og plikter, inkludert lønn, nedfelles i en skriftlig lærekontrakt og arbeidsavtale.

Lærekandidaten er en som ønsker en opplæring som er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev. Da tegnes en opplæringskontrakt og arbeidsavtale.

For mer info rundt lønn og arbeidsvilkår sjekk Hvordan bli lærebedrift.