FAQ

Ja, hele Norge trenger tilgang til en viktig ressursgruppe!

Over 28 600 lærlinger søkte læreplass i 2019. Innen utgangen av året hadde 78% av søkerne fått en lærekontrakt og startet i lære.

Din bedrift vil kunne gi ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og dermed ivareta en svært viktig samfunnsoppgave. Ordningen gir deg mulighet til å velge blant en stor gruppe unge lærlinger. SmartEmploy sørger for en best mulig match mellom dine behov og lærlingens evner og preferanser. Etter endt praksis (vanligvis 2 år) kan du ansette en medarbeider som kjenner virksomheten og har vist sin dyktighet gjennom læretiden. Statistikken viser at to av tre lærlinger får fast arbeid i lærebedriften etter endt læretid.

Hvis ikke du er godkjent lærebedrift fra før loser vi deg gjennom formalitetene:

  • Søknad i ditt fylke
  • Plan for intern opplæring
  • Godkjennelse av bedriftens egen faglig leder. I en overgangsfase kan vi som et opplæringskontor tilby en godkjent faglærer.

Det finnes ingen enten-eller! Lærlingen er et godt supplement til enhver bedrift. Her er 4 gode grunner til det:

  • Enkelt: SmartEmploy gir deg opptil 3 matchede kandidater fra hele landet
  • Økonomisk gunstig: Offentlig tilskudd i læretida (som regel 2 år) for å dekke kostnader til opplæring
  • Egeninnsats: Engasjementet til din faglige leder bestemmer i stor grad kvaliteten på utfallet
  • Samfunnsbidrag: Gi unge og voksne en fagutdannelse

Svaret avhenger av din evne til å finne en god match, på samme måte som for rekruttering fra markedet for øvrig. En god match er bestemmende for et vellykket resultat. I tillegg får du betalt for opplæring av lærlingen, gjennom et offentlig tilskudd de 2 årene han eller hun er i praksistid hos deg.

I dag brukes i hovedsak skolekarakterer, fraværsprosent, CV og søknadsbrev som kriterier for rekruttering. Vi lager en profil som bedre representerer hva lærlingen står for. Profilen baseres på resultatene fra 4 anerkjente psykometriske tester, hvor han eller hun kunne tenkt seg å jobbe og en vekting av karakterer og fraværsprosent.

Gjennom vår BestMatch™ får du:

  • Opptil 3 kandidatprofiler
  • En CV-profil med CV-detaljer, elevens resultater i personlighets- og ferdighetstestene, samt en jobbrolle-match
  • SmartControl™, vårt egenutviklede HR-system, som sørger for en god og tett oppfølging av kandidaten fra a-til-å

Gjennom 4 anerkjente psykometriske tester får vi frem personlighet, tall- og språkforståelse samt logiske evner.

Psykometrisk testing er i dag en etablert og anerkjent metode i rekrutteringsprosesser. Benyttet i en matching-plattform legger den grunnlaget for en enklere utvelgelse fra lærebedriftens side, ved å få tilgang til elevprofiler som er rangert etter bedriftens behov.