Energisk nyansatt du
kan forme selv?

SmartEmploy har revolusjonert hvordan bedrifter finner, ansetter og følger opp lærlinger!

Vi har digitalisert hele læreforløpet fra rekruttering til fagbrev, og bruker egenutviklede algoritmer for å tilby deg skreddersydde lærekandidater for nøyaktig dine behov.

Over 20 000 elever søker læreplass hvert år. Velg mellom IT-drift, Salg, Dataelektronikk, Kontor-administrasjon og 188 andre yrkesfag! Du får umiddelbart tre BestMatch-profiler med detaljerte CV-profiler. Med dagens lærling- og stimuleringstilskudd får du lærling gratis i opptil 13 måneder.

Ingen ansettelse, ingen betaling.

Det har aldri vært enklere å komme i gang som lærebedrift.

 • Momentan matching.

  Glem store bunker med søknader og tidkrevende sortering. Våre algoritmer leverer deg de tre beste kandidatene for nettopp din bedrift i løpet av sekunder.

 • Smertefri ansettelse.

  Vi tilbyr både videokonferanser og chat for å bli kjent med lærekandidatene, og ferdigutfylte skjemaer som tar seg av alle nødvendige formaliteter ved ansettelsen.

 • Oppfølging fra A til Å.

  Vårt digitale kompetanseverktøy KompetanseWeb forenkler samarbeidet mellom elev og lærebedrift, samtidig som det ivaretar alle formelle opplæringskrav.

Full oversikt: Alle lærekandidatene har ryddige CV-profiler.

Navn
Yrkesfag
Sted
Match
Kandidat 374
IKT Driftstekniker
Trondheim
%
Kandidat 231
Data­elektroniker
Stavanger
%
Kandidat 342
Salgs­medarbeider
Oslo
%
Kandidat 142
Vekter
Oslo
%
Kandidat 331
Salgs­medarbeider
Oslo
%
Kandidat 016
Butikk­slakter
Lillestrøm
%
Kandidat 164
Gartner
Sandefjord
%
Kandidat 254
Serviceelektriker
Bergen
%
Kandidat 201
Apotektekniker
Nittedal
%
Kandidat 054
Salgsmedarbeider
Oslo
%
Kandidat 071
IKT Tjenesteutvikler
Asker
%
Kandidat 250
Elektromontør
Bærum
%

Rask rekruttering med BestMatch™

Flere tusen lærlinger har blitt invitert til å ta våre  psykometriske tester og lage sin egen digitale CV. Vår algoritme vurderer blant annet lærlingenes ferdigheter og personlighetstrekk opp mot bedriftenes behov i ulike yrkesfag.

Du får presentert en ryddig CV med alle testrestultatene på dine utvalgte kandidater.

Du har aldri tidligere fått presentert så gode kandidater så raskt!

Oppfølging fra A til Å med KompetanseWeb.

Med vårt digitale kompetanseverktøy KompetanseWeb vil oppfølgingen gå som en lek, og lærlingen får en kvalitetssikret utdanning som dekker alle formelle opplæringskrav. Vi har en database med komplette kompetansemål og forslag til arbeidsoppgaver.

KompetanseWeb dekker hele læreforløpet fra godkjennelse av lærekontrakt fram til oppmelding til fag- eller svenneprøve.

Du vil aldri gå tilbake til et vanlig opplæringskontor.

Rekruttering

kr 9 998 /ansettelse
 • No Cure No Pay
 • 3 BestMatch

Rekruttering &
SmartControl™

kr 2 300 /mnd
+ kr 9 998,- / ansettelse
 • No Cure No Pay
 • 3 BestMatch
 • Full tilgang til SmartControl
 • Samlerabatt
Populær

KompetanseWeb

kr 2 500 /mnd
 • No Cure No Pay
 • Full tilgang til KompetanseWeb

Honorarer og tilskudd

Det er gratis å registrere seg og å motta dine tre BestMatch-lærekandidater med tilhørende CV-rapporter.

Lærlingtilskuddet (kr 6 766 / mnd) går uavkortet til lærebedriften. I snitt beholder de tradisjonelle opplæringskontorene i Norge 50% av tilskuddet til egen drift.

Vårt honorar er todelt:

 1. Ved ansettelse av en ny lærling betaler du et engangsbeløp kr 10 000.
 2. Du vil benytte vår HR-portal SmartControl™ for å følge opp lærlingen i læreperioden. Den månedlige lisensen koster kr 2000 for læregodkjente bedrifter eller kr 3 000 for medlemsbedrifter.

Du betaler ingenting før du velger å ansette!

Tradisjonelt OK SmartEmploy Samlet besparelse
Læregodkjent
Lærling #1
kr 81 192
kr 58 000
kr 23 192
Fra lærling #2
kr 81 192
kr 53 200
kr 27 992
Medlemsbedrift
Lærling #1
kr 81 192
kr 82 000
- kr 808
Fra lærling #2
kr 81 192
kr 74 800
kr 6 392

Tabellen gjelder et vanlig forløp med to års praksistid.

Hva venter du på?

Det har aldri vært gunstigere å ta inn lærlinger! Både bedrifter som ikke har tatt inn lærlinger før, og godkjente lærebedrifter kan få tildelt et stimuleringstilskudd på 10 – 50 000 kr. Dette kommer på toppen av det månedlige tilskuddet på kr 6 766 som utbetales i hele læreperioden.

Klikk her for å lese mer om det nye tilskuddet.

Nysgjerrig? Book en uforpliktende demo

Nysgjerrig på lærlingordningen eller klar for å vurdere kandidater? Legg igjen kontaktinfoen din under så tar vi kontakt for en helt uforpliktende prat.

Hvordan finne læreplass