SmartEmploy er mer enn et vanlig opplæringskontor.

Vi har digitalisert hele læreforløpet fra rekruttering til fagbrev, og bruker egenutviklede algoritmer for å tilby deg skreddersydde lærekandidater for nøyaktig dine behov.

No Cure, No Pay: Hvis du ikke ansetter, betaler du heller ingenting!

Nysgjerrig? Book en uforpliktende demo

Vite mer om hvordan du kan få en ansatt gratis i opptil 13 måneder? Legg igjen kontaktinfoen din så tar vi kontakt.

Full kontroll gjennom hele læreperioden.

Vår portal gir deg opptil tre matchede kandidater innen ditt valgte yrkesfag. Du får en proff CV-rapport på hver lærling som også inkluderer en psykometrisk profil, slik at du er sikret å finne den rette lærling.

Du sparer tid og penger på å lete opp riktig kandidat.

SmartControl: Et digitalt HR-verktøy, inkludert kompetansebok, som dekker alle formelle opplæringskrav som stilles til deg som lærebedrift. Fra godkjennelse av lærekontrakt, arbeidsavtale og intern opplæringsplan til halvårssamtaler, årsrapport og oppmelding til fag- eller svenneprøve.

Du vet alltid hva neste steg er.

 • Rekruttering

  Gjennom 4 anerkjente psykometriske tester får vi frem personlighet, tall- og språkforståelse samt logiske evner hos kandidaten. Benyttet i vår matching-plattform betyr det at du får tilgang til elevprofiler som er rangert etter bedriftens behov.

 • Oppfølging

  Vårt digitale kompetanseverktøy forenkler samarbeidet mellom elev, faglig leder og instruktør og sørger for en god lærekurve. Verktøyet gir deg også full kontroll dersom det er ansatt flere elever i din bedrift.

 • Rapportering

  En lærebedrift skal følge Opplæringslovens krav og bestemmelser. SmartControl sørger for at du enkelt laster ned og redigerer det ferdigutfylte dokument. Ved et tastetrykk sendes dokumentet til din fylkeskommune for godkjennelse.

Navn
Yrkesfag
Sted
Match
Kandidat 374
IKT Driftstekniker
Trondheim
%
Kandidat 231
Data­elektroniker
Stavanger
%
Kandidat 342
Salgs­medarbeider
Oslo
%
Kandidat 142
Vekter
Oslo
%
Kandidat 331
Salgs­medarbeider
Oslo
%
Kandidat 016
Butikk­slakter
Lillestrøm
%
Kandidat 164
Gartner
Sandefjord
%
Kandidat 254
Serviceelektriker
Bergen
%
Kandidat 201
Apotektekniker
Nittedal
%
Kandidat 054
Salgsmedarbeider
Oslo
%
Kandidat 071
IKT Tjenesteutvikler
Asker
%
Kandidat 250
Elektromontør
Bærum
%

Umiddelbar matching.

Flere tusen lærlinger har blitt invitert til å ta våre 4 psykometriske tester og lage sin egen digitale CV som også inneholder testresultatene. En algoritme tar i betraktning dine valgkriterier (yrkesfag, jobbrolle-valg og lokasjon) og kandidatens jobbrolle-match (som bestemmes av testresultatene) og lokasjonspreferanse. Utfra en vekting av dine kriterier presenterer algoritmen opptil 3 BestMatch-kandidater som du kan velge blant.

Kast ikke bort tid på store søknadsbunker.

Detaljerte rapporter fra alle kandidatene.

Du har aldri tidligere klart å lese en CV så raskt! Alle våre lærlingkandidater har benyttet vår automagiske CV-skaper for å produsere en helt oppdatert, detaljert og strømlinjeformet CV som også inkluderer resultatene fra de psykometriske testene.

Du vil aldri gå tilbake til et vanlig opplæringskontor.

Honorarer og tilskudd

Det er gratis å registrere seg og å motta dine tre BestMatch-lærekandidater med tilhørende CV-rapporter.

Lærlingtilskuddet (kr 6 766 / mnd) går uavkortet til lærebedriften. I snitt beholder de tradisjonelle opplæringskontorene i Norge 50% av tilskuddet til egen drift.

Vårt honorar er todelt:

 1. Ved ansettelse av en ny lærling betaler du et engangsbeløp kr 10 000.
 2. Du vil benytte vår HR-portal SmartControl™ for å følge opp lærlingen i læreperioden. Den månedlige lisensen koster kr 2000 for læregodkjente bedrifter eller kr 3 000 for medlemsbedrifter.

Du betaler ingenting før du velger å ansette!

Tradisjonelt OK SmartEmploy Samlet besparelse
Læregodkjent
Lærling #1
kr 81 192
kr 58 000
kr 23 192
Fra lærling #2
kr 81 192
kr 53 200
kr 27 992
Medlemsbedrift
Lærling #1
kr 81 192
kr 82 000
- kr 808
Fra lærling #2
kr 81 192
kr 74 800
kr 6 392

Tabellen gjelder et vanlig forløp med to års praksistid.

Hva venter du på?

Det har aldri vært gunstigere å ta inn lærlinger! Både bedrifter som ikke har tatt inn lærlinger før, og godkjente lærebedrifter kan få tildelt et stimuleringstilskudd på 10 – 50 000 kr. Dette kommer på toppen av det månedlige tilskuddet på kr 6 766 som utbetales i hele læreperioden.

Klikk her for å lese mer om det nye tilskuddet.

Nysgjerrig? Book en uforpliktende demo

Nysgjerrig på lærlingordningen eller klar for å vurdere kandidater? Legg igjen kontaktinfoen din under så tar vi kontakt for en helt uforpliktende og gratis prat.

Hvordan finne læreplass